Værdiansættelse

Værdiansættelse af en virksomhed er en kompleks proces, der kræver erfaring, ekspertise
og en dybdegående forståelse af markedet.
For alle, som skal sælge sin virksomhed, herunder også kapitalfonde, investeringsforeninger
og private investorer, er det afgørende at have den rigtige værdiansættelse, når man skal
købe eller sælge en virksomhed. Som erfaren rådgiver inden for virksomhedssalg, er vi
dedikerede til at yde en professionel service af høj kvalitet og sikre, at vores kunder får den
mest nøjagtige og præcise værdiansættelse af deres virksomhed.

Stor ekspertise inden for værdiansættelse

Hos Property Advisers har vi mere end 20 års erfaring med at hjælpe virksomhedsejere,
kapitalfonde, investeringsforeninger og private investorer med værdiansættelse af
virksomheder. Vores team af eksperter har en dybdegående forståelse af det danske og
internationale marked, og vi arbejder altid på at være opdaterede på de seneste trends og
udviklinger, idet vi samarbejder med forskellige revisorer, advokater mv.
Vi har en holistisk tilgang til værdiansættelse, hvor vi tager højde for alle faktorer, der kan
påvirke prisen på en virksomhed, herunder indtjeningsevne, vækstpotentiale,
markedsposition og konkurrenceforhold.

Individuel tilgang til værdiansættelse af virksomheder

Vi tilpasser vores tilgang til hver enkelt virksomhed, da der ikke er en universal opskrift på
værdiansættelse. Vores tilgang tager udgangspunkt i en grundig analyse af virksomhedens
forretningsmæssige- & økonomiske forhold og fremtidsudsigter, herunder indtægter,
omkostninger, rentabilitet og cash flow.
Vi tager højde for virksomhedens branche og konkurrenceforhold, og vi udfører en grundig
analyse af dens aktiver og passiver. Vores tilgang er altid objektiv, og vi sørger altid for at
levere en rapport, der er gennemskuelig og let at forstå.

Mange års erfaring med salg af virksomhed

Med mange års erfaring med salg af virksomheder i bagagen er vi i stand til at give
kunderne en grundlæggende forståelse for deres virksomheds værdi og potentielle købere.
Vi forstår vigtigheden af at have en korrekt værdiansættelse, når man sælger en virksomhed,
og vores ekspertise sikrer, at vores kunder får den bedst mulige pris for deres virksomhed.
Vi arbejder primært med off market sager, hvilket betyder, at vi har en stor portefølje af
potentielle købere, der er interesseret i at købe virksomheder inden for forskellige brancher
og størrelser.
Hos Property Advisers arbejder vi altid på at forstå vores kunders behov og mål og tilpasser
vores tilgang og rådgivning efter dette. Vi ser frem til at hjælpe dig med værdiansættelse af
din virksomhed.
Kontakt os i dag for at få mere information om vores tjenester og hør, hvordan vi kan hjælpe
dig med at opnå den bedste værdiansættelse af din virksomhed.

FAQ

Hvad er min virksomhed værd?
Der er flere metoder til at beregne værdien af en virksomhed, herunder
indtjeningsbaseret metode, markedsværdibaseret metode og aktivbaseret
metode. Værdiansættelse afhænger af mange faktorer, herunder virksomhedens
størrelse, branche, indtjeningsevne og fremtidsudsigter. Det er derfor vigtigt at
udføre en grundig analyse og tage højde for alle relevante faktorer, når man skal
fastsætte værdien af en virksomhed.
Hvad er værdiansættelse?
Værdiansættelse er en proces, hvor en virksomheds eller en ejendoms
økonomiske værdi fastsættes. Dette indebærer en analyse af forskellige faktorer,
herunder indtjeningsevne, markedsvilkår, konkurrenceforhold og aktivernes
værdi.
Hvad påvirker værdien af en virksomhed?
Nogle faktorer, der kan påvirke værdien af en virksomhed, inkluderer
indtjeningsevne, vækstpotentiale, branche og konkurrenceforhold, aktivernes
værdi samt passiver. Disse faktorer tages i betragtning under en værdiansættelse
ved hjælp af forskellige metoder og analyser for at bestemme den mest præcise
værdi.