Sæt din erhvervsejendom til salg med Property Advisers

Det kan være en kompleks proces at sælge en erhvervsejendom, men det behøver det ikke at være. Vi har mere end 20 års erfaring med at sælge erhvervsejendomme fra både det danske og det internationale ejendomsmarked, og vi er klar til at hjælpe dig med professionel rådgivning. Med vores støtte kan du navigere i processen og få det bedste salgsresultat. Herunder får du hjælp til at forstå, hvordan du sælger din erhvervsejendom.

 

Forbered din erhvervsejendom til salg

Som sælger er du naturligvis interesseret i, at opnå den bedste pris for din ejendom. Det kan du hjælpe på vej ved at sørge for, at ejendommen fremstår på bedste vis.Sørg for at der er styr på lejeaftaler/lejekontrakter, og de fremstår både fremstår tydelige og opdaterede. Sørg for at få vurderet ejendommens stand, og ikke mindst sørg for at ejendommen fremstår pæn og præsentabel. Hos Property Advisers kan vi hjælpe med at gennemføre en grundig vurdering af din ejendom og anbefale forbedringer, der kan øge dens værdi og tiltrækningskraft for potentielle købere.

Vælg den rette pris og tiltræk den rette køber

Hvad er din erhvervsejendom værd? Hvis du vil tiltrække seriøse købere uden at strække salgsprocessen unødvendigt, er det vigtigt at sætte en fornuftig pris. Vi har stor erfaring med værdiansættelse, og vi kan hjælpe dig med at fastsætte en attraktiv og ikke mindst realistisk pris for din erhvervsejendom. Det gør vi med en omfattende analyse af sammenlignelige ejendomme, markedet og ejendommens egenskaber. En vellykket salgsproces kræver en effektiv markedsføringsstrategi. Property Advisers har et stærkt netværk af kontakter inden for branchen og et indgående kendskab til off market sager, hvilket gør os i stand til at markedsføre din ejendom effektivt og diskret, hvis det er nødvendigt.

Forhandling og afslutning af salg

Det er en fordel at have en erfaren rådgiver med i processen, når der indledes en dialog med en køber. Vi har et dybdegående kendskab til juridiske og finansielle aspekter af erhvervsejendomssalg, som er vigtige komponenter, når salget skal afsluttes.


Få en gnidningsfri overdragelse

Når salget er afsluttet vil vi forestå overdragelse af ejendommen, sørge for registrering af ejerskrifte hos forsyningsselskaber m.fl. samt i øvrigt sørge for, at alle aftalte vilkår og betingelser overholdes. Kontakt os i dag for finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at opnå et vellykket salg af din erhvervsejendom. Ring 70 20 30 19 for en dialog om dit kommende salg af erhvervsejendom.

FAQ

Hvornår er en ejendom erhverv?
En ejendom er erhverv, når den primært er beregnet til erhvervsmæssige formål, såsom kontorer, butikker, restauranter, lagerbygninger og produktionsfaciliteter. Ejendomme, der er beregnet til privat beboelse eller fritidshuse, anses ikke for at være erhvervsejendomme. Definitionen kan variere afhængigt af den specifikke lovgivning.

Hvad er forskellen på investeringsejendomme og udlejningsejendomme?
En investeringsejendom er en ejendom, der primært erhverves med det formål at opnå økonomisk gevinst gennem salg eller videresalg, mens en udlejningsejendom er en ejendom, der primært erhverves for at leje den ud til en lejer og opnå lejeindtægter over tid.

Hvordan fastsætter jeg en god pris for min erhvervsejendom?
Property Advisers kan hjælpe med at fastsætte en realistisk og attraktiv pris baseret på en omfattende analyse af sammenlignelige ejendomme, markedet og ejendommens egenskaber.