Forstå processen ved køb af virksomhed med Property Advisers

Property Advisers hjælper dig med professionel bistand og rådgivning til investorer i forbindelse med køb og salg af virksomhed, både i Danmark og udlandet. Først og fremmest laver vi forskellige strategiske ogøkonomiske analyser af den virksomhed, som du måtte være interesseret i, således at der laves et grundigt beslutningsgrundlag, som rækker ud over det præsentationsmateriale, som sælger/sælgers rådgiver har udarbejdet.


Rådgivningen omfatter tillige også en drøftelse og sparring om strukturen for overdragelsen, due diligence undersøgelser, omstrukturering, finansieringsmuligheder, lønmodtagernes retsstilling, generationsskifte, fusion og spaltning, håndtering af forhold til offentlige myndigheder og overdragelsesmodeller. Herudover vil vores rådgivning og bistand typisk også omfatte udarbejdelse og forhandling af de med virksomhedsoverdragelsen forbundne kontrakter, såsom hensigtserklæringer, optionsaftaler og overdragelsesaftaler. Dette sker naturligvis i samarbejde med øvrige rådgivere


4 råd til dig, der vil købe en virksomhed

  1.  Forstå dit investeringsmål og hold dine kriterier for øje. Overvej hvilken type virksomhed, du vil investere i. Overvej størrelse, geografisk beliggenhed og branche. Tag udgangspunkt i dine mål og kompetencer. Property Advisers kan hjælpe dig med at finde den rigtige virksomhed og forhandle den bedste aftale på dine vegne.
  2. Undersøg virksomhedens finansielle og juridiske forhold. Dette kaldes diligenceprocessen. I en due diligence går du, i tæt samarbejde med din rådgiver, virksomheden igennem for at forstå den til fulde. Det gælder selve virksomheden og alle dens væsentlige aktiver.
  3. Overvej planerne for virksomheden. Sørg for, at du har en plan for den fremtidige drift af virksomheden. Hold en forretningsplan for virksomheden for øje fra start. Det sikrer at virksomheden drives som ønsket fra start og sandsynliggøre en blid overgang i ejerskiftet.
  4. Sørg for at dokumentere aftaler. I en købsproces er det vigtigt at få dokumenteret alle aftaler, så der ikke opstår tvivl eller diskussion senere i processen. Få hjælp til dit opkøb Hos Property Advisers er vi dedikerede til at hjælpe dig med at købe den rigtige virksomhed og sikre en smidig og vellykket investering. Vores erfaring med virksomhedssalg, investeringsejendomme, værdiansættelser af ejendomme og firmaer/selskaber mv. gør os sædvanligvis til et godt valg for både virksomhedsejere, kapitalfonde, investeringsforeninger og private ejere/investorer.


FAQ

Hvordan køber man en virksomhed?
Det kræver omhyggelig research og professionel rådgivning at købe en virksomhed. Processen inkluderer typisk en indledende samtale for at definere dine krav og ønsker, identifikation af potentielle virksomheder, analyse af deres økonomiske bæredygtighed og muligheder for vækst, samt håndtering af udfordringer og risici gennem hele transaktionsprocessen.

Hvad er en off market-sag inden for virksomhedssalg?
Off market-sager er virksomhedssalg, der ikke annonceres offentligt, men kun er kendt af en selektiv gruppe af købere og sælgere. Det er vigtigt, fordi det kan beskytte fortroligheden og give køberen mulighed for at få adgang til en eksklusiv mulighed, der ellers ikke ville være tilgængelig for offentligheden.

Hvordan ved jeg at prisen er fair, når jeg køber en virksomhed?
Property Advisers kan hjælpe dig med at vurdere og analysere den potentielle virksomheds økonomiske bæredygtighed og muligheder for vækst for at sikre, at du betaler en retfærdig pris. Derudover kan vores erfaring og ekspertise hjælpe med at minimere risikoen for uventede udfordringer og omkostninger i forbindelse med købet.