Valuarvurdering af andelsboligforeninger

De seneste år har der været debat om de store udsving inden for valuarvurderinger og i den forbindelse har Property Advisers været indbudt til at give sine bemærkninger til Dansk Ejendomsmæglerforening.
Derfor har Property Advisers i starten af dette arbejde givet vores bemærkninger til Dansk Ejendomsmæglerforening med henblik for at skabe et nyt regelsæt, der sikrer, at alle valuarvurderinger bliver foretaget på et højt fagligt niveau.

Hvad er en valuar?

En valuar er en ejendomsmægler som har specialiseret sig i at vurdere ejendomme og i vores tilfælde andelsboligforeninger.
 Som udgangspunkt må du kun lave valuarvurderinger, hvis du har en vis indsigt i markedet for handel med udlejningsejendomme, og her har vi mere end 15 års erfaring. Som valuarer vurderer vi nemlig ikke ud fra, om en andelsbolig kan sælges hurtigt eller ej. Vi vurderer ud fra, hvad ejendommen er værd som udlejningsejendom – altså ejendommens reelle handelsværdi. Dette giver en mere præcis værdiansættelse.

Indhent tilbud fra valuar i København

Drømmer du om at få fastsat en realistisk andelskrone i din andelsforening, som afspejler markedsværdien som en udlejningsejendom, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 38 33 77 00 eller ved at booke en tid til en valuarvurdering online her på siden.
 

Korrekt og troværdig valuarvurdering

Derudover er det vigtigt for os, at andelsboligforeningerne får mulighed for at se, hvor følsom en værdiansættelse er over for et afkast. Derfor laver vi følsomhedsanalyser, der viser konsekvensen ved, at et afkast eksempelvis går fra 2,5 % til 2 eller 3 %.
 Vi tager også udgangspunkt i en DCF-model (discounted cash flow), som kan anvende forhold og beregninger, der ikke egner sig til en simpel afkastmodel. Alt dette for at kunne give den bedst mulige valuarvurdering. Vi kan ikke love dig den højeste andelskrone, men til gengæld er du garanteret en korrekt og troværdig vurdering.