Grøndals Parkvej 10-12/Gudenåvej 10-12, 2720 Vanløse

Yderst velbeliggende boligudlejningsejendom med gode udviklingsmuligheder

Ejendommen er eftertragtet beliggende på grænsen til Frederiksberg, direkte til Grøndalsparken og i umiddelbar nærhed af Grøndal Station. Der er mange dagligvarer- og specialbutikker samt offentlig transport tæt på ejendommen. Ejendommen ligger meget centralt og alligevel fredeligt og ugenert med direkte forbindelse til rekreative områder i Grøndalsparken.
Ejendommen er opført i 1934 i gule sten på støbt fundament og med røde tegl.
Ejendommen har mellem sig en gård som følge af ejendommenes parallelle opførelse i forhold Grøndals Parkvej og Gudenåvej.
Fra gården er der adgang til de i ejendommen mod Grøndals Parkvej beliggende 6 stk. garager, der p.t. udlejes særskilt til andelshavere.

Ejendommen er i dag en andelsboligforening (AB Grøndals Parkvej 10-12). Foreningen ønsker at opløse sig selv, om man vil i den forbindelse gerne sælge ejendommen og overgå som lejere. Der er i dag allerede 3 lejere i ejendommen.
Ellers består andelsboligforeningen af en bred vifte af flittige og venlige mennesker, bestående af unge studerende, børnefamilier og sindrige seniorer. Foreningen har altid favnet en masse gode kræfter og velvilje, hvilket bl.a. ses ved de halvårlige arbejdsweekender, årlige sommerfester. Via sociale medier underretter foreningens beboere hinanden om stort og småt.

Ejendommen består af 2 bygninger, der i alt indeholder 24 boliger, ifølge BBR med et samlet bebygget areal for Grøndals Parkvej 10-12 på 218 m² og Gudenåvej 10-12 på 212 m². Bolig etagearealet er fordelt med respektive 654 m² og 636 m². Samlet boligareal 1.290 m². Hertil de respektive kælderarealer på 218 m² og 212 m² samt loftsetager på 122 m² og 116 m². AB foreningen har undersøgt mulighederne for at etablere lejligheder i loftsetagen, og umiddelbart rummer dette en god udviklingsmulighed for ejendommen. Kælderen fremstår rimelig tør og ventileret og indeholder blandt andet fyrrum, opbevaringsrum og et velfungerende vaskeri.

Grundarealet andrager ifølge tingbogen 1.024 kvm heraf vej 85 kvm. Ejendommens bygninger er begge med kælder, stueetage, 1. og 2. etage samt hanebåndsloft. Der er 4 hovedtrapper og ingen køkkentrapper. Der er ikke elevator.
Ejendommen rummer 24 lejligheder på mellem 52-56 m², hvoraf Grøndals Parkvej 10, 1. th., Grøndals Parkvej 10, 1. th. & Gudenåvej 12, 2. th. er udlejet p.t. af andelsboligforeningen (i alt 161 m²).
Alle lejlighederne indeholder køkken, bad og toilet samt fjernvarme. Der er ingen erhvervslejemål. Ejendommen fremstår i en god vedligeholdelsesmæssig stand. Andelsboligforeningen har endvidere i 2016 udskiftet vinduer og hoveddøre. På den baggrund skønnes det at den i 2012 udarbejdede energimærke "E" kan eventuelt kan opgraderes til karakteren "D" ved næste fornyelse.
Der er 6 lejligheder, som har lavet individuelle forbedringer i form af blandt andet køkken og bad m.m., og hvor det evt. kan aftales, at der opnås en højere leje for de lejeretlige forbedringer mod at de kapitaliseres.
Lejlighederne har over stueplan monteret lette stålaltaner til begge sider, i stueplan altan til gården og have/terrasse mod vejen. Der er registreret revner og knækkede sten ved altanfastgørelserne. På ståldelene af altanerne er der registreret kraftige angreb af rust. Altanerne bør repareres/udskiftes, og foreningen har indhentet en rapport omkring dette forhold.

Alt i alt er der tale om en særdeles attraktiv ejendom med gode udviklingsmuligheder.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.